PhD-managementsysteem

Groei hoger onderwijs 

Door de kenniseconomie en het toegankelijker worden van onderwijs zijn er steeds meer mensen hoogopgeleid. De arbeidsmarkt stelt hogere eisen aan het opleidingsniveau van kandidaten en het aantal studenten binnen het hoger onderwijs neemt nog altijd toe. Het aantal promotieonderzoeken aan universiteiten is de afgelopen jaren enorm gestegen.

Student en onderzoek centraal 

Speciaal voor universiteiten heeft Talentsoft een PhD-managementsysteem ontwikkeld die de begeleiding van promotieonderzoeken weer terugbrengt naar persoonlijk niveau. Het systeem maakt de administratie en organisatie van promotietrajecten eenvoudig en overzichtelijk en automatiseert taken waar mogelijk. Zo kunnen docenten en begeleiders zich weer bezighouden met dat waar het echt om gaat: de studenten en hun onderzoek.

Overzicht en inzicht

De PhD oplossing van Talentsoft geeft inzicht in de voortgang van lopende promotieonderzoeken, organiseert promoties die nog moeten starten en monitort de kwaliteit van onderzoek in het algemeen. Gegevens van medewerkers en promovendi, afspraken, planning en statusoverzichten zijn op een centrale plek beschikbaar en het bijhouden van informatie is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dankzij de vele rapportagemogelijkheden weet je altijd hoe de zaken ervoor staan en ben je in staat snel en doeltreffend op de juiste factoren te sturen.

Klant ervaring:

“Talensoft bleek het flexibele systeem dat we zochten om onze processen te structureren binnen de graduate school. De snelheid en het gemak waarmee je schermen en workflows kunt aanpassen verraste ons en maakt Talentsoft PhD management systeem het meest flexibele systeem waar we ooit mee gewerkt hebben.”

Ron van Velzen, project leader TU Delft, Graduate School

GRATIS DEMO